Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

HomeTuyển sinh - Đào tạoCông nghệ - Thông tin50 từ vựng tiếng Nhật mà sinh viên Công nghệ thông tin không thể bỏ qua

50 từ vựng tiếng Nhật mà sinh viên Công nghệ thông tin không thể bỏ qua

Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn những từ vựng Tiếng Nhật về ngành Công nghệ thông tin phổ biến hiện nay:

 1. デスクトップパソコン: Máy tính bàn
 2. ノートパソコン: Máy tính xách tay
 3. タブレット型コンピューター: Máy tính bảng
 4. パソコン: Máy tính cá nhân
 5. キーボード: Bàn phím
 6. マウス: Chuột
 7. USB メモリ: Bộ nhớ USB
 8. ハードドライブ: Ổ cứng
 9. スピーカー: Loa
 10. インターネット: Internet
 11. ブロードバンド: Mạng băng thông rộng
 12. アプリケーション: Ứng dụng
 13. エクスプローラ: Cửa sổ trình duyệt
 14. カレントパス: Đường dẫn hiện hành
 15. ファイル: Tệp tin
 16. フォルダ: Thư mục
 17. ハードウェア: Phần cứng
 18. ソフトウェア: Phần mềm
 19. ツール: Công cụ
 20. ドライブ: Ổ đĩa
 21. ワープロ: Chương trình xử lý văn bản
 22. データベース: Cơ sở dữ liệu
 23. ネットブック: Netbook
 24. バックアップ: Sao lưu
 25. 小文字: Chữ thường
 26. アウトライン: Ngoại tuyến
 27. Sinh viên Ngành CNTT HPC trong giờ học tiếng Nhật
 28. 大文字: Chữ in hoa
 29. ログインする: Đăng nhập
 30. ログオフする: Đăng xuất
 31. ワープロ: Chương trình xử lý văn bản
 32. 印刷する: In
 33. プログラムないぞうほうしき: Chương trình được lưu trữ
 34. のフォルダ: Thư mục con
 35. のフォルダ: Thư mục mẹ
 36. さんしょう: Tham chiếu, tham khảo
 37. さくじょ: Xóa bỏ, gạch bỏ
 38. こうもく: Hạng mục, điều khoản
 39. はりつけ: Dán vào, gán vào
 40. インデント: Thụt đầu dòng
 41. ソースコード: Mã nguồn
 42. ドメイン: Miền, miền xác định
 43. ブラウザ: Trình duyệt, chế độ browser
 44. テーブル: Bảng
 45. コラム: Cột
 46. ロー: Hàng
 47. アクセスけん: Quyền truy cập
 48. イントラネット: Mạng cục bộ, mạng nội bộ
 49. エクセル: Bảng tính excel
 50. アドレス: Địa chỉ
 51. オブジェクト: Biến đối tượng

Bài viết mới nhất

Chuyên mục

tin tức liên quan

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2023 – 2024. Đồng thời thực hiện chỉ đạo...
Hầu hết khi tốt nghiệp cấp 3, các bạn còn khá mơ hồ trong việc tìm hiểu kỹ ngành nghề...
Trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay, để tăng điều kiện tiếp cận công nghệ mới cho các...
Bạn có hình dung buổi học vẽ chân dung đen trắng môn Hình họa của sinh viên năm nhất Ngành...
Trong kỷ nguyên công nghệ bùng nổ, không có gì bất ngờ khi công nghệ thông tin luôn giữ vững...