Trang Chủ Tuyển sinh - Đào tạo

Tuyển sinh - Đào tạo

Các chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Ai phù hợp với ngành Hướng dẫn du lịch tại HPC?

Các giảng viên giỏi và giàu kinh nghiệm của HPC khẳng định, mỗi người đều có thể đảm nhiệm công việc của nghề Hướng...

Tốt nghiệp ngành Hướng dẫn du lịch tại HPC có thể làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành Hướng dẫn du lịch tại Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC), người học có năng lực...

Sinh viên học được gì từ ngành Hướng dẫn du lịch của HPC?

Sau khi tốt nghiệp ngành Hướng dẫn du lịch tại trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC), sinh viên sẽ nhận...

Giới thiệu chung về ngành Hướng dẫn du lịch tại HPC

Ngành học Hướng dẫn du lịch tại Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC) trang bị các kiến thức nền tảng và...

Những lý do bạn nên chọn học Marketing tại HPC

Đội ngũ giáo viên uy tín trong ngành, chương trình học hiện đại, tiên tiến, cơ hội nghề nghiệp thu nhập cao, thời gian...

Ai phù hợp với ngành Marketing năng động và sáng tạo?

Với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn và giảng dạy, các giảng viên Marketing của trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà nội...

Học Marketing Cao đẳng Công nghệ Bách khoa HN để giỏi nghề

KIẾN THỨC NHẬN ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP NGÀNH MARKETING TẠI CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA Sau khi học ngành Marketing tại trường Cao...

Giới thiệu chung về ngành Marketing tại HPC

Marketing thương mại trình độ Cao đẳng tại trường HPC là ngành, nghề thực hiện các nhiệm vụ và công việc nhằm phát hiện...
Cơ hội rộng mở khi học ngành Chăm sóc sắc đẹp tại HPC

Tốt nghiệp ngành Chăm sóc sắc đẹp sẽ làm được gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành Chăm sóc sắc đẹp tại Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội, người học sẽ được trang bị...
Sinh viên Khoa Chăm sóc sắc đẹp HPC

Giới thiệu chung về ngành Chăm sóc sắc đẹp tại HPC

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHĂM SÓC SẮC ĐẸP TẠI CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI (HPC) Chăm...

Thông tin mới nhất