HPC đầu tư lắp đặt hơn 300 bộ máy tính thế hệ mới giúp...

Trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay, để tăng điều kiện tiếp cận công nghệ mới cho các sinh viên, giảng viên;...