[THÔNG BÁO] Tuyển sinh hệ liên thông trình độ cao đẳng lên đại học và hệ đại học văn bằng hai trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

  Căn cứ công văn số 248/ĐHBK-ĐTLT của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ngày 11/06/2021 về việc phối hợp liên kết tuyển sinh và đào tạo hệ Đại học chính quy năm 2021 giữa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội;

  Căn cứ vào Thông báo số 249/TB-ĐHBK-ĐTLT, ngày 11 tháng 06 năm 2021 của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về việc tuyển sinh và đào tạo hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học và hệ đại học Văn bằng hai năm 2021;

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ liên thông trình độ cao đẳng lên đại học và hệ đại học Văn bằng hai năm 2021 của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội như sau:

I. NGÀNH ĐÀO TẠO:

STT Mã ngành Ngành đào tạo Chuyên ngành Số lượng
1 7480201 Công nghệ thông tin 50
2 7520201 Kỹ thuật Điện Hệ thống điện 50
3 7520130 Kỹ thuật ô tô 50
4 7340101 Quản trị kinh doanh 50
5 7220201 Ngôn ngữ Anh 50

 

II. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

2.1      Thời gian đào tạo: 02 năm (chưa tính thời gian học bổ sung kiến thức).

2.2      Thời gian học: Liên tục các ngày trong tuần hoặc các ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

III. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

3.1       Đối tượng tuyển sinh

–  Đối với thí sinh dự tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học (sau đây gọi  chung là liên thông): Sinh viên đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng;

–  Đối với thí sinh dự tuyển hệ đại học Văn bằng hai (sau đây gọi chung là Văn bằng hai): Sinh viên đã có bằng tốt nghiệp Đại học.

3.2      Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển và thi tuyển

  • Xét tuyển: Tổ chức xét tuyển dựa trên hồ sơ thí sinh dự tuyển đối với các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh.
  • Thi tuyển: Thí sinh dự tuyển ngành Ngôn ngữ Anh phải tham gia thi tuyển đầu vào gồm 2 bài kỹ năng đọc và kỹ năng viết.

IV. HỒ SƠ, THỜI GIAN TUYỂN SINH VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP

4.1      Hồ sơ tuyển sinh:

Thí sinh đăng ký tuyển sinh làm hồ sơ theo mẫu nộp tại trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội.

4.2      Thời gian dự kiến tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ tháng 10/2021.

– Thời gian xét tuyển:  Tháng 11/2021

4.3      Địa điểm nhận hồ sơ và học tập:

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Cơ sở Hà Nội: Số 18-20 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở Hải Phòng:176 Quán Trữ, Q. Kiến An, TP.Hải Phòng

V. PHÍ TUYỂN SINH VÀ HỌC PHÍ

5.1     Phí xét tuyển và thi tuyển:

Đối với những ngành xét tuyển: 250.000 đồng/ thí sinh

Đối với ngành thi tuyển: 400. 000 đồng/ thí sinh

5.2     Học phí: Theo quyết định học phí hiện hành của Trường Đại học Bách Khoa HN

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Điện thoại: 0969.698.679

Email: hpc@hpc.edu.vn   Website: bachkhoahanoi.edu.vn

VII. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

VIII. MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ

  1. Đơn xin học

2. Phiếu đăng ký tuyển sinh

CHIA SẺ