Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

Văn phòng đại diện

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ/Add: Mangu-ro 30-gil, Jungnang-gu, Seoul, Korea

Điện thoại/Tel: +82 1047 858692

Website: https://bachkhoahanoi.edu.vn/van-phong-dai-dien-hpc-tai-han-quoc/

Thông tin liên hệ

Địa chỉ/Add: 7-4-1203. Ogawa-cho, Kawasaki-ku, Kasawaki-shi, Kanagawa, Japan

Điện thoại/Tel: + 81 90 1837 8686

Thông tin liên hệ

Địa chỉ/Add: Pfütschbergstraβe 1, 98527 Suhl, Thuringen, Germany

Điện thoại/Tel: +49 341 25696037