Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

Phòng Tài chính – Kế toán

Chào mừng bạn đến với trang tin điện tử của Phòng Tài chính Kế toán - Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội.

CHỨC NĂNG :

– Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán – thống kê; Quản lý tài chính, tài sản theo Pháp lệnh của Nhà nước, Điều lệ và quy chế tài chính của Nhà trường;
– Đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động của Nhà trường theo kế hoạch.

NHIỆM VỤ :

– Giúp BGH về công tác kế toán thống kê, thông tin kinh tế, các hoạt động liên quan đến quản lý tài chính.

– Xây dựng trình BGH ban hành quy chế quản lý quản lý tài chính của Nhà trường, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế, đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm của Trường.

– Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán, phản ánh chính xác, đầy đủ các số liệu trong mọi hoạt động của Nhà trường.

– Kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ cho các bộ phận kế toán tại các đơn vị trực thuộc, kiểm tra việc thanh quyết toán các công trình, các sản phẩm, hợp đồng kinh tế, thanh toán tài chính của Nhà trường.

– Đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo kế toán thống kê của các đơn vị trực thuộc, thực hiện báo cáo các cơ quan hữu quan khi có yêu cầu.

– Chủ trì trong việc thực hiện định kỳ công tác báo cáo tài chính, kiểm kê, đánh giá tài sản trong Trường, kiến nghị thanh lý tài sản vật tư tồn đọng, kém chất lượng, không có nhu cầu sử dụng.

– Phối hợp với các phòng ban trong Nhà trường để cùng hoàn thành công việc được giao.

– Đề nghị BGH Nhà trường: Khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc và các quyền lợi khác đối với tập thể và các cá nhân thuộc phòng quản lý.

Đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính – Kế toán

Click để xem chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ – PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HPC

Tầng 1 – tòa nhà HPC, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội.

Địa chỉ: 18-20/322 Nhân Mỹ – Mỹ Đình 1 – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: 024 3796 0505 * Hotline: 0961 224 529