Kiến thức nhận được từ ngành Quản trị Khách sạn tại HPC

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn, người học sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau: 1. Kiến thức -...