Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

VĂN PHÒNG 1 CỬA DÀNH CHO CB-GV

– Văn phòng 1 dành cho CB-GV là đầu mối tiếp nhận, giải quyết mọi thông tin, thủ tục hành chính đối với CB-GV của Nhà trường.

– Các đơn vị chuyên môn tùy theo nội dung công việc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chính xác và kịp thời các thông tin cho bộ phận một cửa, để trả lời cho CB-GV.

– Thời gian từ khi tiếp nhận tới khi phản hồi cho CB-GV: Tối đa 7 ngày làm việc (không kể thứ 7 và CN) đối với các nội dung liên quan tới thủ tục hành chính. Không quá 14 ngày làm việc (không kể thứ 7 và CN) đối với các vấn đề liên quan đến tài chính.

– Hình thức trả lời có thể qua điện thoại; sms; email; văn bản (tùy theo nội dung thông tin được yêu cầu)

– Cán bộ (bộ phận một cửa) có trách nhiệm làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan để giải quyết và trả lời kết quả kịp thời.

Phụ trách, chỉ đạo điều hành văn phòng 1 cửa: Thầy Bùi Quang Thịnh – Chủ tịch Hội đồng giáo dục Nhà trường;

Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật: Thầy Nguyễn Công – Phó trưởng phòng Truyền thông;

Cán bộ tiếp nhận thông tin trên hệ thống: Cô Nguyễn Thị Yến – Giáo vụ khoa Công nghệ thông tin;

Bước 1: CB-GV cần truy cập vào đường link, đăng nhập theo tài khoản email đuôi @bachkhoahanoi.edu.vn mà Nhà trường cung cấp;

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo Form tương ứng với từng yêu cầu;

Bước 3: Chờ kết quả phản hồi thông qua SĐT hoặc Email.

  • Đối với vấn đề phản ánh, góp ý. Nhà trường sẽ tiếp nhận và xử lý các nội dung phù hợp, đúng thẩm quyền trong thời gian tối đa 30 ngày.