Kiến thức học từ ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, người học sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng...