Thông báo thay đổi bộ nhận diện thương hiệu HPC

Trường trung cấp công nghệ Bách khoa Hà Nội thông báo về việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu kể từ ngày 15/11/2015

Thông báo thay đổi bộ nhận diện thương hiệu HPC