Hội diễn văn nghệ chào mừng 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Tưng bừng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy trò trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày lễ đặc biệt này

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11-2014
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11-2014
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11-2014
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11-2014
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11-2014
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11-2014
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11-2014