Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

HomeTin tứcThông báoThông báo chương trình học bổng năm 2014 ngành tiếng Hàn

Thông báo chương trình học bổng năm 2014 ngành tiếng Hàn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: …../TB – TCBK

  Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Trường Trung cấp Công Nghệ Bách khoa Hà Nội năm 2014

– Căn cứ vào kế hoạch hỗ trợ tài chính tạo quỹ học bổng Đại học Daejin – Hàn Quốc giành tặng cho sinh viên Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội;

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công Nghệ Bách khoa Hà Nội thông báo đến sinh viên toàn trường về “điều kiện được xét nhận học bổng Đại học Daejin” như sau:

1. Đối tượng

– Sinh viên đang theo học tại Trường Trung cấp Công Nghệ Bách khoa Hà Nội bao gồm sinh viên trường Trung cấp Công Nghệ Bách khoa Hà Nội, trường Cao đẳng Hải Dương, trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TW.

– Điểm trung bình chung học tập của học kỳ I năm học 2014 – 2015 từ 7.5đ trở lên

– Kết quả rèn luyện đạo đức của học kỳ I năm học 2014 – 2015 đạt loại tốt.

– Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:

* Điểm trung bình chung học kỳ I năm học 2014 – 2015 từ 7.0 trở lên

* Kết quả rèn luyện đạo đức đạt loại tốt

* Gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, con liệt sĩ, thương binh, dân tộc thiểu số,.. (có xác nhận của địa phương)

– Chưa từng nhận bất kỳ loại học bổng nào do các tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước trao tặng trong năm học 2014 – 2015

2. Số suất học bổng và trị giá mỗi suất

– Tổng số suất học bổng: 150 suất/kỳ học.

– Trị giá mỗi suất: 1.000.000đ (một triệu đồng)

3. Hồ sơ xin xét cấp học bổng

– Đơn xin xét cấp học bổng

– Bảng điểm học tập năm học học kỳ I năm học 2014 – 2015

– Bản sao giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo, con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số…

– Bản sao các giấy khen, bằng khen, chứng nhận… (nếu có)

– Bản sao CMND hoặc thẻ sinh viên

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG           

                                                                                                                                           (đã ký)

Bài viết mới nhất

Chuyên mục

tin tức liên quan

Nhu cầu nhân lực khủng bổ sung cho ngành Công nghệ bán dẫn là một trong những lý do khiến...
HPC – Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội đang xét tuyển các ngành sau cho năm học...
Chính thức phát động Cuộc thi Tìm kiếm tài năng sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà...
Nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của sinh viên, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà...
Nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo...