Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường và cắt băng khánh thành cơ sở mới