Tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Để thiết thực Chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016), trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng ngày lễ lớn này.

Để thiết thực Chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11.

1. Đối tượng tham gia Hội thi
+ Tất cả học sinh, sinh viên các lớp trung cấp chính quy và học sinh sinh viên liên kết của nhà trường.
+ Giáo viên Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, CBNV, Ban phụ trách văn hóa – văn nghệ; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn, định hướng cho học sinh sinh viên.

2. Nội dung
– Chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Nhà giáo, ca ngợinhà trường, Đất nước và con người Việt Nam.
– Thể loại: Thơ, ca, múa, nhạc, kịch (tiểu phẩm), dance…
– Số lượng tiết mục: Mỗi đội dự thi được đăng ký tối đa 2 tiết mục (có ít nhất một tiết mục tốp ca hoặc đồng ca).
– Về âm nhạc: Các đội chủ động chuẩn bị phần nhạc nền của tiết mục tham gia dự thi..
– Cách thức tổ chức Hội diễn: Ban Tổ chức cùng thành viên Ban giám khảo sẽ tiến hành tổng duyệt chương trình của các đội tham gia Hội diễn và chọn lựa các tiết mục có chất lượng tham gia Hội diễn.
– Cơ cấu giải thưởng: gồm các giải: Nhất, nhì, ba, khuyến khích (cơ cấu giải thưởng căn cứ vào kết quả của Ban giám khảo Hội diễn).

3. Thời gian và địa điểm
3.1. Thời gian dự kiến
+ Các đội dự thi đăng ký tiết mục, và Nhạc beat chậm nhất là 17h 00 ngày 14/11/2016 Tại phòng Công Tác Học sinh ( Tầng 1) , gặp Cô Thương Huyền .SDT: 098.921.1309 để đăng ký.
+ Lịch tổng duyệt 8h00 ngày 15 tháng 11 năm 2016
3.2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 – Trường trung cấp công nghệ bách khoa hà nội
Để Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thành công tốt đẹp,Đề nghị các giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm triển khai đến tất cả lớp mình chủ nhiệm.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)