Thông báo Kết quả thi Tốt nghiệp Trung cấp ngành Tiếng Hàn Quốc, Khóa 16 ( 2016 – 2018)

Kết quả điểm thi, Phòng Đào tạo đã thông báo về các lớp.

Để cập nhật điểm số, lịch thi lại, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo của Trường vào các giờ hành chính.