THÔNG BÁO: DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Phòng Đào tạo thông báo: Danh sách lớp sinh viên và thông tin Giáo viên chủ nhiệm tạm thời năm học 2021-2022 của các lớp CĐ, TC chính quy khóa 2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội.

Danh sách phân lớp sinh viên và GVCN tạm thời: Tại đây

Lưu ý:

  • Danh sách sinh viên sẽ được cập nhật thường xuyên;
  • Sinh viên cần kết nối ngay tới GVCN để được thêm vào nhóm lớp, theo dõi lịch học và nhận tài khoản học trực tuyến;
  • Mọi thông tin cần hỗ trợ sinh viên liên hệ tới GVCN. Trong trường hợp không liên hệ được, sinh viên kết nối tới Thầy Tăng Đình Thanh: 0334.399.507

Trân trọng thông báo!