Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Logistics – Trình độ Cao đẳng

Tham dự Hội đồng thẩm định có Thầy Ngô Văn Sự – Hiệu trưởng nhà trường; Cô Lê Thị Quỳnh Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo Ngành Logistics.

Xuất phát từ các tiêu chí, quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 01/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Hội đồng thẩm định đã tập trung phân tích, đánh giá về chương trình đào tạo ngành Logistics. Qua đó, tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, lấy biểu quyết trên cơ sở tập trung dân chủ và đưa ra kết luận trình biên bản thẩm định lên Hiệu trưởng nhà trường.

Buổi thẩm định là một dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định phương hướng đào tạo ngành nghề xuất phát từ nhu cầu nhân lực thực tiễn mà Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội luôn chú trọng triển khai nhiều năm qua. Tin rằng, với sự quan tâm, đầu tư kỹ lưỡng về chương trình đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất, HPC sẽ mang đến cho các em sinh viên môi trường học tập ngày càng tiên tiến, hiện đại.