Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chi Bộ Đảng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chi Bộ Đảng nhà trường, mọi mặt công tác của Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội luôn luôn phát huy tính tích cực, hiệu quả. Chi Bộ Đảng nhà trường đã thể hiện vai trò đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác phát triển đảng viên trong nhà trường, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng chi bộ và đơn vị trong sạch vững mạnh.

Sự lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường được xác định qua các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với cấp ngành, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Đoàn kết, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước nói chung và của nhà trường nói riêng.

Danh sách chi bộ Đảng – trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội hoạt động dưới sự lãnh đạo của Chi Bộ Đảng nhà trường, là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động, thể hiện đúng vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp, Pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong quá trình hoạt động, Công đoàn nhà trường không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực, chủ động tham gia quản lý chuyên môn, giáo dục đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh thi đua, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giáo viên phát huy quyền làm chủ đối với cơ quan và đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân.

Công đoàn nhà trường còn đặc biệt coi trọng công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Ban chấp hành Công đoàn đã tham gia phân công lao động hợp lý, chuyển giao công nghệ, phối  hợp với chuyên môn tìm nhiều biện pháp để tăng thu nhập, đảm bảo đời sống chung cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong đơn vị, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

Công đoàn nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các công tác thăm hỏi, hiếu hỉ, trợ cấp, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, người lao động đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, tổ chức sinh nhật, và các chương trình thiện nguyện…

Bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể, Ban chấp hành Công đoàn Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội đã khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong nhà trường.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Ban Chấp hành đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội hoạt động với quyết tâm thực hiện đổi mới quản lí, sinh hoạt và nâng cao chất lượng công tác Đoàn. Để góp phần cùng với Chi bộ hoàn thành được nhiệm vụ, chi đoàn đã thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Đoàn phường Mỹ Đình 1, Chi bộ trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội và thực hiện đúng theo nghị quyết Chi đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đoàn phường Mỹ Đình 2, Chi bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội trực tiếp lãnh đạo đôn đốc công việc, sự phối hợp chặt chẽ với các chi Đoàn trong phường. Đa số đoàn viên trong chi đoàn đã nhiều năm hoạt động Đoàn nên rất có kinh nghiệm trong mọi hoạt động của chi đoàn. Đội ngũ đoàn viên nhiệt huyết và năng động, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động đoàn khi được phát động… Vì thế, phải khẳng định hoạt động đoàn đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Tích cực phổ biến đến đoàn viên thanh niên về truyền thống của Đảng, truyền thống của Đoàn thanh niên trong ngày lễ của đất nước và trong các buổi sinh hoạt đoàn; Tuyên truyền,vận động đoàn viên thanh niên và gia đình chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, và Điều lệ Đoàn. Tích cực tổ chức xây dựng Đoàn, thường xuyên cử đoàn viên tham dự các lớp tập huấn về công tác đoàn do Đoàn phường, quận Đoàn tổ chức, với sự nhiệt tình của các đoàn viên.

Hưởng ứng Phong trào thanh niên tình nguyện, Đoàn viên thanh niên trường luôn tích cực tham gia, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân về ý nghĩa của cuộc vận động Hiến máu tình nguyện. Cùng với Đoàn phường đã tham gia phong trào tiếp sức mùa thi với công việc dẫn đường cho các em học sinh, giới thiệu phòng trọ giá rẻ cho các học sinh và đưa đón tình nguyện. Ban chấp hành đoàn trường cũng tổ chức một số buổi sinh hoạt dành cho con em thiếu nhi của các cán bộ trường Trung cấp công nghệ Bách khoa Hà Nội như 1/6, hay Tết Trung thu.

Nghiêm túc kiểm điểm và quyết tâm đặt ra những phương hướng, nhiệm vụ sát với hoạt động thực tiễn của trường, Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2020 bao gồm các đồng chí: Vũ Kim Dung, Lê Văn Phong, Nguyễn Thị Kim Anh, Lương Thị Uyên, Lê Văn Mạnh, Ngô Thị Hường.

Fanpage chính thức của Đội Thanh Niên Tình Nguyện – HPC Tuổi Trẻ Xanh: https://www.facebook.com/HPCtuoitrexanh/