20 C
Hanoi,Vietnam
Thứ Bảy, Ngày 6 Tháng Ba Năm 2021
  • Tiếng Việt
  • English

Du học Hàn Quốc - Nhật Bản
Tuyển sinh trung cấp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

Thầy Bùi Quang Thịnh


HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ Ngô Văn Sự


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Lê Thị Quỳnh Anh
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 TS Phạm Văn Hiếu

HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ Ngô Văn Sự

NHIỆM VỤ:

– Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trường được quy định tại Điều lệ trường cao đẳng, tại Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội.

– Trực tiếp chỉ đạo: công tác xây dựng văn bản nội quy, quy chế, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Trường; công tác tổ chức, nhân sự, hành chính; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

– Kiêm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, thi đua khen thưởng.


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Lê Thị Quỳnh AnhNHIỆM VỤ:

– Phụ trách công tác kế hoạch tài chính; đối ngoại và hợp tác quốc tế.

– Phụ trách công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo với nước ngoài.

– Trực tiếp chỉ đạo các phòng Tài chính – Kế toán, Hợp tác quốc tế.

– Kiêm chức danh: Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

– Đảm nhiệm một số công việc khác khi được phân công.


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Cô Phạm Minh Tơ

NHIỆM VỤ:

– Chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Phòng Đào tạo.

– Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức hoạt động Phòng Truyền thông, các công tác truyền thông của nhà trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công chỉ đạo của Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐQT nhà trường


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 TS Phạm Văn Hiếu

NHIỆM VỤ:

– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra & Đảm bảo chất lượng, Cơ sở thực hành, thực tập và các khoa, bộ môn thuộc Trường.

– Kiêm các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng đào tạo và khoa học, tốt nghiệp.

– Đảm nhiệm một số công việc khác khi được phân công.


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thầy Đặng Văn Tâng

NHIỆM VỤ:

– Thay mặt Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Trường tại Cơ sở Hải Phòng.

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công việc được giao quản lý tại Cơ sở Hải Phòng.


 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Cao Bích Thủy

NHIỆM VỤ:

– Phụ trách các ngành nghề đào tạo sau tại Cơ sở Hải Phòng:
+ May thời trang
+ Thiết kế thời trang
+ Kỹ thuật chế biến món ăn

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Giám hiệu căn cứ theo Quyết định Số 35/QĐ – BKHN, về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Giám hiệu, do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội ký ngày 4/5/2018

THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

Ông Nhâm Phong Tấn

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban tổ chức Trung ương


THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

Tiến sĩ Lê Đăng Hoan

Phó Chủ tịch Hội đào tạo tiếng Hàn tại Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Hội nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam; Giảng viên Tiếng Hàn trường Đại học KHXH&NV; Là người viết và đồng tác giả của nhiều cuốn sách giáo khoa Tiếng Hàn đang được sử dụng tại các trường Đại học Việt Nam; Là Dịch giả của nhiều tác phẩm văn học Hàn Quốc sang tiếng Việt


THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

PGS.TS Dương Đức Lân

Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

 TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Cô Trần Thị Vân


Cô Mai Thị Thanh Hương

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Cô PHẠM MINH TƠ


CÁN BỘ

CÔ HOÀNG HÀ


CÁN BỘ

THẦY BÙI QUANG CÔNG


CÁN BỘ

CÔ NGUYỄN THANH HƯƠNG


CÁN BỘ

CÔ CHU THỊ HẰNG NGA


CÁN BỘ

CÔ PHẠM THỊ MAI


CÁN BỘ

CÔ NGUYỄN THU TRANG

 TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Cô Lê Thúy Hiền


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Hoa


CÁN BỘ

Đào Thị An


CÁN BỘ

Đào Duy Thiêm


KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cô Cao Thị Nhiên


THỦ QUỸ

Cô Nhâm Thị Đài Trang


CÁN BỘ KIỂM SOÁT

Cô Phạm Thị Chi


CÁN BỘ KIỂM SOÁT

Cô Bùi Thị Trang


CÁN BỘ KIỂM SOÁT

Cô Bùi Thanh Hà


CÁN BỘ

Cô Vũ Thị Tươi

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Thầy Nguyễn Quang Tân


PHÓ PHÒNG ĐÀO TẠO

Thầy Trần Văn Cốc


PHÓ PHÒNG ĐÀO TẠO

Cô Trần Thị Hà


CÁN BỘ

Cô Hoàng Thị Tuyết


CÁN BỘ

Cô Phạm Thị Thắm


CÁN BỘ

Cô Vũ Thị Thùy Trang


CÁN BỘ

Cô Bùi Kiều Oanh

QUAY TRỞ LẠI TRANG WEB PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cô Nguyễn Thị Thu Vân


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cô Vũ Kim Dung


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cô Nguyễn Thị Huyền


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Thu Hương


CÁN BỘ

Cô Phạm Thị Thảo


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Vân Anh


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Yến


CÁN BỘ

Cô Mai Tô Kiều Trinh


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Kim Anh


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Hiền


CÁN BỘ

Cô Phạm Thị LýCÁN BỘ

Thầy Trương Hữu PhongCÁN BỘ

Cô Lương Thị UyênCÁN BỘ
Thầy Nguyễn Văn Khánh
 

CÁN BỘ

Cô Phạm Thị Thắm

CÁN BỘ
Nguyễn Thị Hương

CÁN BỘ
Trần Thị Phượng

CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Thúy

CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Kim Anh

CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Hiền

CÁN BỘ

Thầy Lê Văn Phong

TRƯỞNG KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC

Cô Nguyễn Thị Nguyệt Minh


PHÓ TRƯỞNG KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC

Thầy Đoàn Mạnh Cường


GIÁO SƯ PHÁI CỬ TỪ ĐẠI HỌC SANGMYUNG HÀN QUỐC

Thầy Park Ker Yong


GIẢNG VIÊN HÀN QUỐC

Cô Lee Juwon


GIẢNG VIÊN HÀN QUỐC

Thầy Kang Yong Suk


GIẢNG VIÊN HÀN QUỐC

Thầy Kim HyunDuk


GIẢNG VIÊN HÀN QUỐC

Thầy Kwon Kiwon


GIẢNG VIÊN HÀN QUỐC

Thầy Lee Sang Eon


GIẢNG VIÊN

Cô Cao Thị Hải Yến


GIẢNG VIÊN

Cô Lê Thị Hải Yến


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thị Hà


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thu Hằng


GIẢNG VIÊN

Cô Tô Thị Phương Lan


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thanh Nhàn


GIẢNG VIÊN 

Thầy Phạm Văn Trí


GIẢNG VIÊN

Cô Phạm Quỳnh Giao

PHÓ TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thạc sĩ Trần Trung Kiên


GIẢNG VIÊN

Thầy Trịnh Văn Chung


GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Đặng Trần Long


GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Lê Văn Phong


GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Lương Thùy Dung


GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Trần Thị Thu Giang

 

TRƯỞNG KHOA CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

LÊ THỊ DUYÊN

(Tổng thư ký Hội Đào tạo – Phát triển nghề Làm đẹp Việt Nam, Giám đốc Học viện Đào tạo Thẩm mỹ Standard)


PHÓ TRƯỞNG KHOA

BÙI THANH THỦY

(Trưởng ban Nối mi trung ương thuộc Liên hiệp Spa thẩm mỹ Việt Nam, Giám đốc Thủy Bùi Academy)


PHÓ TRƯỞNG KHOA

THẦY NGUYỄN MẠNH QUÂN

(Nam vương Ngành Làm đẹp Việt Nam, Trưởng ban Trang điểm – Hội Đào tạo – Phát triển nghề Làm đẹp Việt Nam, Giám đốc Học viện Quân Makeup Academy)


PHÓ TRƯỞNG KHOA

CÔ TRẦN THU HẰNG

(Giám đốc Công ty Quốc tế Bảy Sao, Người sáng lập Công Nghệ 7Skin, Á Hoàng 1 ngành làm đẹp Việt Nam năm 2018, Phó Chủ tịch Liên Hiệp Spa TMVN, Phó tổng trưởng ban giám khảo da spa Đại Hội Thẩm Mỹ Quốc Tế).


GIẢNG VIÊN

THẦY TẠ MẠNH TƯỞNG


GIẢNG VIÊN

CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC


GIẢNG VIÊN

CÔ TRẦN THỊ TRANG


GIẢNG VIÊN

CÔ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

TRƯỞNG KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN

THẠC SĨ TRẦN THỊ THU HẢO


GIẢNG VIÊN

THẠC SĨ NGUYỄN THỊ HUỆ


GIẢNG VIÊN

CÔ PHẠM PHƯƠNG ANH

TRƯỞNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TS Đặng Thị Kim Thoa


GIẢNG VIÊN

CÔ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG


GIẢNG VIÊN

CÔ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO


GIẢNG VIÊN

CÔ LƯƠNG THÙY DUNG


GIẢNG VIÊN

CÔ PHÙNG THỊ MỸ LINH


GIẢNG VIÊN

THẦY NGUYỄN XUÂN KHÁNH


GIẢNG VIÊN

THẦY ĐINH PHÚC HƯNG


GIẢNG VIÊN

THẦY BÙI QUANG CHUNG

TRƯỞNG KHOA

Cô NGUYỄN THỊ THU HẰNG


GIẢNG VIÊN

Cô NGUYỄN THU HUYỀN

GIẢNG VIÊN

Cô MAI THỊ DIỄM XUÂN


GIẢNG VIÊN

Cô VŨ THỊ KIM CHUNG


GIẢNG VIÊN

Thầy NGUYỄN QUANG HUY


GIẢNG VIÊN

Cô NGUYỄN THỊ HỒNG LÝ


GIẢNG VIÊN

Cô TRẦN THANH TÚ

TRƯỞNG KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN

CÔ PHẠM THỊ THU HÀ


GIẢNG VIÊN NHẬT BẢN

THẦY TSURUOKA


GIẢNG VIÊN

THẦY PHẠM MINH QUANG


GIẢNG VIÊN

CÔ HÀ THỊ MỸ LINH


GIẢNG VIÊN

CÔ TRẦN THỊ PHƯƠNG


GIẢNG VIÊN

THẦY NGUYỄN TRUNG ĐIỆP


GIẢNG VIÊN

THẦY ĐINH CÔNG CHÍ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HTQT – PHỤ TRÁCH TUYỂN SINH CƠ SỞ HẢI PHÒNG

Cô Đoàn Thị Thúy

 


CÁN BỘ

Cô Trần Thị Huyền Ngọc


CÁN BỘ

 


CÁN BỘ

Cô Đoàn Thị Phương


CÁN BỘ

Cô Đinh Thị Phương


GIÁM ĐỐC

BÙI QUANG THỊNH


PHÓ GIÁM ĐỐC

HOÀNG VĂN THỜI


PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NGỌC HÀ


TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TAY NGHỀ

NGÀI TAKA I SHI TSUNEO


TRƯỞNG PHÒNG THỊ TRƯỜNG TẠI NHẬT BẢN

NGÀI SAITO YOSHI AKI


CÁN BỘ PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO

HOÀNG ANH TÙNG


CÁN BỘ

LÊ THỊ THÚY


CÁN BỘ

ĐINH CÔNG CHÍ

 

 

 

 

 


ĐIỀU PHỐI VIÊN VĂN PHÒNG

Cô Vũ Thị Thuận

PHÒNG NGHIỆP VỤ HỒ SƠ NHẬT BẢN

NGUYỄN THỊ HUYỀN


NGUYỄN THỊ HOA

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ HỒ SƠ  HÀN QUỐC

Cô LÊ THỊ HẢI

 


CÁN BỘ

Cô NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN


CÁN BỘ

Cô TRỊNH THỊ THỤC CHINH


CÁN BỘ

Thầy NGUYỄN TÙNG LÂM


CÁN BỘ

Thầy NGUYỄN XUÂN TÙNG


TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC

Thầy Kwon Kiwon


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Thu Vân

Bí thư Chi bộ

Thạc sĩ Ngô Văn Sự


Ủy viên

PGS TS Dương Đức Lân


Uỷ viên

Thầy Bùi Quang Thịnh


Ủy viên

Cô Lê Thị Quỳnh AnhĐảng viên

Cô Phạm Minh Tơ


Đảng viên

Cô Trần Thu Hà


Đảng viên

Cô Nguyễn Thị Thu Vân


Đảng viên

Cô Nhâm Thị Đài Trang


Đảng viên

Cô Vũ Kim Dung


Đảng viên

Thầy Lê Văn Phong


Đảng viên

Cô Lê Thúy Hiền

Hướng dẫn học sinh, sinh viên ở các vùng có Dịch thực hiện kế...

Căn cứ công văn số 572/UBND - KGVX của UBND TP Hà Nội, ngày 27/02/2021; Thực hiện văn bản số 1006/SLĐTBXH-DN của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 01/3/2021 về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội thông báo Hướng dẫn học sinh, sinh viên ở các vùng có Dịch thực hiện kế hoạch học tập học kỳ II, năm học 2020 - 2021