Tổng quan du lịch – Bức tranh toàn cảnh của ngành Du lịch Khách sạn

 Du lịch - Khách sạn là ngành dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của hầu khắp các quốc gia. Cho đến nay, nó đã trở thành ngành học được đào tạo tại nhiều trường cao đẳng, đại học.

Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội, ngay từ năm học đầu tiên, sinh viên ngành Du lịch – Khách sạn đã được tham gia các hoạt động định hướng, trải nghiệm nghề nghiệp để hiểu đúng đắn về ngành học và công việc tương lai của bản thân.
Thạc sĩ Trần Thu Hảo – Trưởng khoa Du lịch Khách sạn HPC
Thạc sĩ Trần Thu Hảo – Trưởng khoa Du lịch Khách sạn cho biết: Để trở thành một nhân lực chất lượng trong lĩnh vực Du lịch, sinh viên cần am hiểu các kiến thức cùng kĩ năng cần thiết của chuyên ngành. Do đó, các em cần ý thức được tầm quan trọng của những nội dung nền tảng đối với quá trình phát triển năng lực của bản thân trong suốt quá trình học tập tại trường. Trong đó, môn Tổng quan du lịch được ví như bức tranh toàn cảnh cung cấp những thông tin bao quát nhất dành cho sinh viên khi nghiên cứu về ngành Du lịch – Khách sạn.
Tổng quan du lịch là môn học cốt lõi mang đến cho sinh viên cái nhìn bao quát về ngành Du lịch – Khách sạn như: các khái niệm liên quan đến ngành du lịch (du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch,…); các loại hình du lịch; tác động qua lại của ngành du lịch – khách sạn với các lĩnh vực khác.
Cùng khám phá ngành Du lịch – Khách sạn với sinh viên HPC trong 1 tiết học về Tổng quan du lịch!