Sinh viên học được gì khi tốt nghiệp ngành Kế toán tại HPC

Sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán, người học sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:

1. Kiến thức

–  Trình bày được các chuẩn mực kế toán;

–  Mô tả được chế độ kế toán;

–  Trình bày được hệ thống văn bản pháp luật về thuế;

–  Biết được phương pháp sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, trong nghiên cứu để soạn thảo các hợp đồng thương mại;

–  Xác định được vị trí, vai trò của kế toán trong ngành kinh tế;

– Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp;

–  Vận dụng được các văn bản liên quan đến ngành kinh tế;

–  Trình bày được tên các loại chứng từ kế toán được sử dụng trong các vị trí việc làm;

–  Trình bày được phương pháp lập chứng từ kế toán; phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế trong doanh nghiệp;

–  Trình bày được quy trình xây dựng định mức chi phí;

–  Phân bổ được doanh thu nhận trước, ghi nhận doanh thu, thu nhập theo cơ sở dồn tích;

–  Phân bổ được chi phí trả trước, trích trước phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

–  Điều chỉnh được tỷ giá hối đoái liên quan đến ngoại tệ;

– Trình bày được phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp; phương pháp thu thập, sắp xếp, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán; phương pháp kiểm tra, đối chiếu, xử lý trong công tác kế toán; các phương pháp kê khai thuế, báo cáo ấn chỉ; phương pháp lập báo cáo tài chính; phương pháp lập báo cáo kế toán quản trị; phương pháp phân tích tình hình tài chính cơ bản của doanh nghiệp;

–  Trình bày được phương pháp sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, phần mềm kê khai hải quan, biết cách sử dụng chữ ký số khi nộp tờ khai, nộp thuế điện tử;

–  Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

2. Kỹ năng

–  Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp;

– Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các cơ quan quản lý chức năng;

– Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán theo từng vị trí công việc;

–  Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp;

–  Xây dựng được hệ thống định mức chi phí;

–  Phân bổ được doanh thu nhận trước, ghi nhận doanh thu, thu nhập theo cơ sở dồn tích;

–  Phân bổ được chi phí trả trước, trích trước phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

–  Điều chỉnh được tỷ giá hối đoái liên quan đến ngoại tệ;

–  Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;

–  Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

–  Xây dựng được báo cáo kế toán quản trị của doanh nghiệp;

–  Phân tích được một số chỉ tiêu kinh tế, tài chính doanh nghiệp;

–  Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

–  Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu l nh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

–   Tham mưu được cho l nh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật;

–   Báo cáo với lãnh đạo các đơn vị và đề xuất các giải pháp đúng đắn để hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao hơn;

–  Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng; sử dụng được phần mềm hỗ trợ kê khai, kê khai hải quan, sử dụng được chữ ký số khi nộp tờ khai, nộp thuế điện tử;

–  Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

———————————————

ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH KẾ TOÁN 

Để đăng ký học Ngành Kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội, vui lòng click và điền đầy đủ thông tin vào mẫu dưới đây:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI [HPC] TUYỂN SINH NĂM 2021

– Xét tuyển đơn giản, thủ tục nhanh chóng

–  “Chắc suất” vào chuyên ngành mình yêu thích, cơ hội rộng mở hơn thay vì phụ thuộc vào điểm số của một kỳ thi duy nhất.

– Không còn áp lực với kỳ thi THPT Quốc gia

– Ngành học đa dạng, bám sát thị trường

– Cam kết 100% sinh viên chuẩn đầu ra có việc làm

– Đăng ký để trở thành sinh viên HPC tại đây. 

☎ Hotline tư vấn miễn phí: 0961.224.529

———-

➤ Facebook: www.facebook.com/Caodangcongnghebachkhoahanoi

➤ Đăng ký kênh youtube: https://bom.to/IyRA4iatrY2K2

CHIA SẺ