THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2022

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023  Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC) là đơn vị giáo dục nghề nghiệp quốc gia có nhiệm vụ đào tạo chính quy nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và tay nghề cao đáp … Đọc tiếp THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2022