TS Trần Hải Linh, Trưởng đại diện Văn phòng HPC – Korea tiếp đại diện Trường Đại học Dankook

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung thảo luận các vấn đề về việc xúc tiến hợp tác và phát triển giáo dục giữa Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC) với trường Đại học Dankook, cũng như các trường Trung cấp, Cao đẳng dạy nghề trong khu vực Gyunggi-do.

Hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nội dung quan trọng của buổi làm việc. Trường HPC với bề dày kinh nghiệm giáo dục, dạy nghề, hội  đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu trong chương trình liên kết hợp tác với trường Đại học Dankook và các trường Trung cấp, Cao đẳng dạy nghề trong khu vực Gyunggi-do, TS Trần Hải Linh, Trưởng Văn phòng HPC – Korea chia sẻ.

Để đẩy mạnh thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác và các trường Đại học tại Hàn Quốc, đồng thời tạo thuận lợi trong liên lạc, trao đổi công việc, cũng như tăng cường công tác phối hợp quản lý và hỗ trợ du học sinh của trường tại Hàn Quốc, Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC) đã mở Văn phòng đại diện tại Incheon, Hàn Quốc. Văn phòng hoạt động từ ngày 15/3/2017. Trưởng Đại diện VĂN PHÒNG HPC – KOREA – TS Trần Hải Linh, ông đang là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Ủy viên Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giảng viên Trường Đại học Inha