Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội: Thành lập Văn phòng đại diện 2 tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh

Văn phòng HPC – Phú Thọ, Văn phòng HPC – Bắc Ninh có nhiệm vụ tuyển sinh du học Hàn Quốc, Nhật Bản trên địa bàn hai tỉnh và các tỉnh lân cận, tổ chức đào tạo du học sinh và các công việc theo chỉ đạo của Ban giám hiệu và quy định của nhà trường.

Ban Lãnh đạo HPC trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Phúc

Theo đó, Ban lãnh đạo Trường HPC quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Phúc – Thạc sĩ Quản lý giáo dục, giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện HPC – Phú Thọ.

Ông Lưu Văn Thắng nhận quyết định phân công từ Ban Lãnh đạo HPC

Bổ nhiệm ông Lưu Văn Thắng – Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, là Cán bộ Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội giữ chức vụ Phó Trưởng Văn phòng đại diện HPC – Phú Thọ.

Ông Nguyễn Văn Du nhận quyết định phân công phụ trách Văn phòng đại diện HPC – Bắc Ninh.

Phân công ông Nguyễn Văn Du – Thạc sĩ Công nghệ ô tô, hiện là Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội phụ trách Văn phòng đại diện HPC-Bắc Ninh.

Ông Đàm Huy Khởi nhận quyết định phân công từ Ban Lãnh đạo HPC

Phân công ông Đàm Huy Khởi – Kỹ sư Công nghệ thông tin, là cán bộ phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội đến nhận công tác tại văn phòng Phú Thọ.

Địa chỉ:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HPC – PHÚ THỌ: 39B – PHỐ THÀNH CÔNG, PHƯỜNG TIÊN CÁT, TP VIỆT TRÌ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HPC – BẮC NINH: 33 NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO, TP BẮC NINH