Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội mở văn phòng đại diện tại Incheon, Hàn Quốc

Dưới đây là toàn văn Thông báo mở Văn phòng đại diện tại Incheon, Hàn Quốc của Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội.