Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội mở văn phòng đại diện tại Incheon, Hàn Quốc

Để đẩy mạnh thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác và các trường Đại học tại Hàn Quốc, đồng thời tạo thuận lợi trong liên lạc, trao đổi công việc, cũng như tăng cường công tác phối hợp quản lý và hỗ trợ du học sinh của trường tại Hàn Quốc, Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC) chính thức mở văn phòng đại diện tại Incheon, Hàn Quốc. Văn phòng bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 15/3/2017.

Dưới đây là toàn văn Thông báo mở Văn phòng đại diện tại Incheon, Hàn Quốc của Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội.