Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội: Thông báo Quy định quản lý Văn bản đến, Văn bản đi

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC) thông báo Quy định quản lý Văn bản đến, Văn bản đi của Trường.

Sau đây là nội dung Thông báo: