Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ Ô tô – Trình độ Cao đẳng

Tham dự Hội đồng thẩm định có thầy Phạm Văn Hiếu – Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo Ngành Công nghệ Ô tô.

Trên cơ sở làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ các thành viên Hội đồng đã tập trung phân tích, đánh giá về chương trình đào tạo ngành Công nghệ ô tô. Qua đó, tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, lấy biểu quyết đưa ra kết luận trình biên bản thẩm định lên Hiệu trưởng nhà trường.

Buổi thẩm định là một sự kiện quan trọng thể hiện sự chú trọng của nhà trường trong công tác xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến, khoa học. Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng chuyên môn vững chắc phục vụ cho nghề nghiệp tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Thẩm định: