Tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy chữa cháy tại HPC

Phòng cháy chữa cháy là công việc cần thiết và vô cùng quan trọng đối với mỗi cá nhân, tổ chức, trong đó có trường học. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và của. Thực tế cho thấy, nguy cơ cháy nổ hiện hữu mọi nơi, mọi lúc nếu ở đó ý thức phòng chống cháy nổ chưa cao.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác PC&CC, những năm qua Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội luôn quan tâm đầu tư hệ thống trang thiết bị và phổ biến nội quy phòng cháy – chữa cháy tới cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Ý THỨC CỦA MỖI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH SỰ AN TOÀN CỦA TẬP THỂ. HÃY CÙNG CHUNG TAY THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÔNG TÁC PC&CC ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE, TÀI SẢN CỦA BẢN THÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH.