THÔNG BÁO TIẾP TỤC KÉO DÀI LỊCH NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG LÂY LAN DỊCH nCoV

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội và các ban ngành liên quan về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra.

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên của Nhà trường tiếp tục nghỉ học từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 08/03/2020. Từ ngày 09/03/2020 sinh viên đi học bình thường theo thời khóa biểu. Các khoa sử dụng tuần học dữ trữ để dạy bù.

Riêng giảng viên, sinh viên các lớp du học và thực tập sinh học tập bình thường theo lịch.

Trưởng các phòng ban, cán bộ các đơn vị chức năng, lãnh đạo và cán bộ các khoa làm việc theo nhiệm vụ được phân công.