THÔNG BÁO TIẾP TỤC KÉO DÀI LỊCH NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG LÂY LAN DỊCH nCoV

THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI GỬI ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN, DU HỌC SINH, THỰC TẬP SINH VỀ VIỆC TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 29/3/2020