Thông báo lịch học trở lại cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Theo đó, Nhà trường đề nghị các Khoa, Phòng, Giáo viên chủ nhiệm và HSSV thực hiện một số nội dung sau:

  1. Học sinh, sinh viên toàn Trường ở những vùng không có dịch sẽ quay lại trường học tập trung từ ngày 08/3/2021 (thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2020-2021 HSSV xem tại địa chỉ: https://bachkhoahanoi.edu.vn/phong-dao-tao/) hoặc tại bảng tin tầng 1 khu giảng đường.
  2. Học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú hoặc đang sinh sống tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ được hướng dẫn bằng văn bản riêng (đính kèm thông báo này).
  3. Khi HSSV đến trường học tập tất cả đều phải thực hiện khai báo y tế theo địa chỉ https://tokhaiyte.vn, chọn mục “Khai báo toàn dân” và tuân thủ nghiêm túc thông điệp 5K về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
  4. Giáo viên chủ nhiệm lớp, lãnh đạo các khoa, theo dõi và quản lý tốt sức khỏe của HSSV đơn vị mình, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường.

Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, Giáo viên chủ nhiệm lớp triển khai nghiêm túc thông báo này tới tất cả HSSV đơn vị mình phụ trách.