THÔNG BÁO KÉO DÀI LỊCH NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH nCoV

Theo đó, sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020;

Từ ngày 24/02/2020 sinh viên đi học bình thường theo thời khóa biểu; Các khoa sử dụng tuần học dữ trữ để dạy bù.

Riêng giảng viên, học sinh các lớp du học và thực tập sinh học tập bình thường theo lịch.

Lưu ý: Sinh viên cần chủ động việc phòng – chống dịch theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng
Không chia sẻ thông tin sai lệch, không chính thống về dịch bệnh gây hoang mang dư luận.
Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra hoặc gọi ngay đến Hotline của nhà trường theo số: 0961.224.529

SINH VIÊN HPC – BÌNH TĨNH, CẢNH GIÁC ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH nCoV