Thông báo: Điều chỉnh Kế hoạch học tập sinh hoạt đầu khoá 

Thông báo: Về việc điều chỉnh Kế hoạch học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” dành cho các lớp tuyển sinh đợt 1 – Khóa 21 năm 2021

Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID19;

Đồng thời để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho Cán bộ, Giảng viên và Học sinh, Sinh viên;

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội thông báo tới toàn thể Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên về việc điều chỉnh kế hoạch học tập với nội dung như sau: