Sôi nổi tuần lễ học tập đầu khóa dành cho TÂN SINH VIÊN K19 – NHẬP HỌC ĐỢT 1

Tân sinh viên K19 được gặp gỡ các Thầy cô Lãnh đạo Khoa, được nghe phổ biến về khung chương trình đào tạo, các môn học cụ thể trong học kỳ 1, kế hoạch thực hành, thực tập và cơ hội việc làm cho sinh viên HPC.

Cùng nhìn lại những hình ảnh học tập đầu khóa của TÂN SINH VIÊN K19 – NHẬP HỌC ĐỢT 1 trong tuần qua, trước khi các em bước vào những tuần lễ học tập chính thức của Học kỳ đầu tiên: