Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh – Lớp K18 QTKD 3.01 hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế Doanh nghiệp

Sinh viên của Khoa đã tham quan thực tế Công ty Cổ phần Kim Long, được nghe giới thiệu chung về Công ty, mô hình quản lý, điều hành doanh nghiệp, tham quan khu sản xuất, đồng thời tiến hành khảo sát theo nhu cầu môn học. Sau đó, sinh viên sẽ tiến hành thảo luận và làm báo cáo thu hoạch nhóm.  Buổi tham quan đã đem lại cho sinh viên nhiều bài học thú vị, từ việc ứng dụng các môn học tại trường vào thực tế, đến phong cách làm việc chuyên nghiệp và đón tiếp nồng hậu từ Công ty.

Tham quan thực tế là một hoạt động thường xuyên của Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội tổ chức cho sinh viên các khoa. Đây là một hoạt động nằm trong học phần của chương trình đào tạo, là điều kiện thuận lợi cho sinh viên học hỏi và tiếp cận các mô hình kinh doanh, sản xuất, tăng hiệu quả thực tế và tính ứng dụng cho các môn học, đồng thời, chuẩn bị hành trang và tạo động lực cho sinh viên trau dồi tốt các kiến thức, kỹ năng làm việc sau khi ra trường.

Cũng trong chương trình ngoại khóa, sinh viên của Khoa đã tổ chức giao lưu với sinh viên Khoa Du lịch Khách sạn Cơ sở HPC Hải Phòng, thăm biển Đồ Sơn, biểu diễn văn nghệ, cùng các hoạt động đội nhóm vô cùng sôi nổi, gắn kết tuổi trẻ HPC giữa 2 cơ sở Đào tạo của Trường tại TP Hà Nội và TP Hải Phòng.

Dưới đây là hình ảnh Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh – Lớp K18 QTKD 3.01, trong chương trình ngoại khóa: