Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh chuẩn bị chương trình Học tập thực tế Học kỳ II tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Với phương châm trước khi trở thành một nhà kinh doanh giỏi, thì mỗi sinh viên FBA phải là một con người tốt, nên song song với việc học tập, FBA mong muốn các em sinh viên sẽ có các hoạt động thiện nguyện để hiểu rõ hơn về những giá trị mà mình đang có từ gia đình, từ nhà trường, để từ đó xác định được mục tiêu học tập rõ ràng và hiệu quả hơn.

Đây là lý do mà lần học tập thực tế này, Khoa xây dựng chương trình học tập thực tế cho sinh viên với 3 nội dung chính:

  1. Học tập thực tế tại doanh nghiệp
  2. Học kỹ năng mềm và hoạt động teambuilding
  3. Hoạt động thiện nguyện cho trẻ em nghèo

Để chương trình thiện nguyện mùa hè 2019 đạt được hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng, ngay từ tháng 5/2019, sinh viên của Khoa đã phát động kế hoạch, huy động đóng góp, tài trợ từ nhiều nguồn, dành thời gian thu gom phế liệu văn phòng để quy đổi thành tiền mua sắm sách vở, quần áo cho trẻ em Trường tiểu học Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.