Ra mắt Đội sinh viên tình nguyện HPC – Tuổi trẻ xanh

Với mục đích giúp sinh viên trở thành những nhân tố ý nghĩa trong cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội vừa tổ chức ra mắt Đội sinh viên tình nguyện HPC – Tuổi trẻ xanh, với 125 sinh viên đăng ký tham gia.

Đây là những sinh viên tiêu biểu của các lớp, luôn nhiệt huyết, năng động trong các công tác đoàn.

Ban chấp hành Đoàn Trường

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn, Đội sinh viên tình nguyện HPC sẽ phát động và triển khai nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa, đồng thời tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cuộc thi… dành cho sinh viên toàn trường, hướng về ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – 26/3/1931 – 26/3/2019.