Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp” tại HPC

Tới dự Lớp bồi dưỡng có Ông Nguyễn Hải Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp; cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đến từ các trường Cao đẳng, Trung cấp.

Có thể nói, công tác giáo dục nghề nghiệp đang có những bước phát triển khởi sắc, khung chương trình đào tạo đã được chuẩn hóa, đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, đầu ra việc làm cho sinh viên. Tỷ lệ tuyển sinh đầu vào tăng cao, tạo được dư luận tốt trong xã hội, tác động đến suy nghĩ, nhận thức của sinh viên trong việc chọn nghề.

Chính vì vậy, nâng cao nghiệp vụ quản lý từ cấp cơ sở GDNN là điều cần thiết để lãnh đạo các trường tích lũy thêm kinh nghiệm, nghiệp vụ quản lý. Lớp bồi dưỡng sẽ cung cấp cho các học viên những kiến thức, nghiệp vụ quản lí cơ bản, cần thiết nhằm nắm bắt kịp thời mô hình quản lí giáo dục của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Sự chuyển đổi về hình thức quản lí dưới mô hình đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo sang Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội là một hình thức mới, do đó việc học tập, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lí cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với cán bộ lãnh đạo của các cơ sở đào tạo được đánh giá là có ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản lí của từng cơ sở đào tạo trong thời điểm hiện nay.

Trong 4 ngày diễn ra Lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Thực trạng công tác giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam; Định hướng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Thực trạng giáo dục nghề nghiệp đối với trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo hình thức đào tạo chính quy; Phát triển chương trình đào tạo các  cấp trình độ; Kỹ năng quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Xây dựng kế hoạch và quản lý tài chính trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ chế tự chủ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sau thời gian học tập, căn cứ vào kết quả thảo luận, bài thu hoạch, học viên sẽ được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình Nghiệp vụ quản lí cơ sở giáo dục nghề nghiệp.