Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Tới dự buổi Lễ công bố, có thầy Bùi Quang Thịnh – Chủ tịch Hội đồng giáo dục nhà trường; Thầy Ngô Văn Sự – Hiệu trưởng nhà trường; Thầy Lê Văn Dũng – Phó hiệu trưởng; Ông Nhâm Phong Tấn – Cố vấn cao cấp nhà trường.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long (Cử nhân Luật – Đại học Cảnh sát Nhân dân, Nguyên Thượng tá Công an Hải Phòng) giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội – Cơ sở Hải Phòng, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Bổ nhiệm Cô Nguyễn Thị Huyền (Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Bổ nhiệm Cô Vũ Kim Dung, (Cử nhân Triết học Học viện Báo chí và Tuyên truyền) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ông Nguyễn Thành Long nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội – Cơ sở Hải Phòng

Cô Nguyễn Thị Huyền nhận quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế

Cô Vũ Kim Dung nhận quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội xin chúc mừng các thầy cô!.

Với cương vị mới, tin rằng các thầy cô sẽ tích cực phát huy hơn nữa trên mọi mặt công tác, cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên chung tay xây dựng sự phát triển của nhà trường.