Giảng viên HPC dự thi Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020

So với năm 2019, số lượng nhà giáo dự thi đã tăng thêm 35 người. Đồng thời số bài giảng nhiều và phong phú hơn về ngành nghề và lĩnh vực nên Ban Tổ chức đã chia thành 13 tiểu ban.

Trong Hội giảng năm nay, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội có 3 giảng viên tham dự các ngành Tiếng Hàn Quốc và Tiếng Trung Quốc. Cụ thể:

– Thầy Nguyễn Xuân Giang dự thi hội giảng ngành Tiếng Trung Quốc: Bài 27 – Bạn để xe đạp ở đâu? (第二十七课:你把自行车放在哪儿了?) – Tiết dạy : Ngữ pháp Câu chữ “把”.

– Cô Trương Diệu Linh dự thi hội giảng ngành Tiếng Hàn Quốc: Bài 10 – Giáo trình Tiếng Hàn HPC (식당에 같이 갈까요?) – Tiết dạy: Môn Viết.

– Cô Đào Huyền Trang dự thi hội giảng ngành Tiếng Hàn Quốc: Bài 10 – Giáo trình Tiếng Hàn HPC (식당에 같이 갈까요?) – Tiết dạy: Ngữ pháp A/V+았/었/였 V+ -(으)ㄹ 까요? / V+ -(으)ㅂ시다.

Dưới đây là một số hình ảnh của giảng viên HPC tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020:

Cô Đào Huyền Trang dự thi hội giảng ngành Tiếng Hàn Quốc

Cô Trương Diệu Linh dự thi hội giảng ngành Tiếng Hàn Quốc

Thầy Nguyễn Xuân Giang dự thi hội giảng ngành Tiếng Trung Quốc