Bỏ túi ngay – Sổ tay sinh viên HPC 2019

SỔ TAY SINH VIÊN HPC sẽ cung cấp cho sinh viên những thông tin mới và chỉ dẫn cơ bản nhất, giúp các bạn chủ động, nỗ lực trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường.