Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

CỔNG THÔNG TIN VIỆC LÀM

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin việc làm dành cho sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội. Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin việc làm dành cho sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội.
[td_block_text_with_title custom_title=”Giới thiệu”][/td_block_text_with_title]

Tổ chức, triển khai kết nối giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, giới thiệu việc làm, tiếp nhận tài trợ, thực tập tại doanh nghiệp cho sinh viên và các hoạt động hợp tác khác; Tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, sát hạch, đánh giá kỹ năng nghề cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương (gọi chung là doanh nghiệp); Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

A, Phát triển hợp tác với doanh nghiệp:

– Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trình Hiệu trưởng phê duyệt; triển khai, theo dõi, đánh giá các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị để triển khai các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, sát hạch, đánh giá kỹ năng nghề theo đặt hàng của doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu; tiếp nhận tài trợ, học bổng của doanh nghiệp;

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo về đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, các chương trình hội thảo, tư vấn và giới thiệu ngành nghề, việc làm cho sinh viên;

– Phối hợp, tổ chức cho giảng viên và sinh viên tham quan thực tế, thực tập tại doanh nghiệp, các hoạt động giao lưu giữa sinh viên với doanh nghiệp;

– Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp; làm đầu mối tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp;

– Khảo sát về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về các chương trình đào tạo của nhà trường;

– Tổ chức triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

– Tạo mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp để hỗ trợ nhà trường như: tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, tài trợ thiết bị, học bổng…;

– Tổ chức triển khai các chương trình liên kết đào tạo trước tuyển dụng cho sinh viên.

B, Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng hướng nghiệp và việc làm cho sinh viên;

[td_block_text_with_title custom_title=”Thông báo tuyển dụng”][/td_block_text_with_title][td_block_14 category_id=”407″ limit=”6″ td_ajax_preloading=”preload” ajax_pagination=”load_more” tdc_css=””]
[td_block_text_with_title custom_title=”Việc làm cho sinh viên”][/td_block_text_with_title][td_block_14 category_id=”8″ limit=”6″ td_ajax_preloading=”preload” ajax_pagination=”load_more” tdc_css=””]
[td_block_text_with_title custom_title=”Tham quan – Thực tập doanh nghiệp”][/td_block_text_with_title][td_block_14 category_id=”3448″ limit=”6″ td_ajax_preloading=”preload” ajax_pagination=”load_more” tdc_css=””]
[td_block_text_with_title custom_title=”Tư vấn hướng nghiệp”][/td_block_text_with_title][td_block_14 category_id=”1488″ limit=”3″ tdc_css=””]
[td_block_text_with_title custom_title=”Kiến thức ngành nghề”][/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Kiến thức doanh nghiệp”][/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Khóa đào tạo năng lực”][/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Khóa đào tạo ngắn hạn”][/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Khởi nghiệp đổi mới – Sáng tạo”][/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Tài trợ – Học bổng”][/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Cựu sinh viên”][/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI”][/td_block_text_with_title][rev_slider_vc alias=”footer1″]