Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

CƠ CẤU TỔ CHỨC – CƠ SỞ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

Thầy Bùi Quang Thịnh


HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ Ngô Văn Sự


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Lê Thị Quỳnh Anh
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 TS Phạm Văn Hiếu


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Thầy Đặng Văn Tâng

HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ Ngô Văn Sự

NHIỆM VỤ:

– Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trường được quy định tại Điều lệ trường cao đẳng, tại Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội.

– Trực tiếp chỉ đạo: công tác xây dựng văn bản nội quy, quy chế, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Trường; công tác tổ chức, nhân sự, hành chính; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

– Kiêm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, thi đua khen thưởng.


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Lê Thị Quỳnh AnhNHIỆM VỤ:

– Phụ trách công tác kế hoạch tài chính; đối ngoại và hợp tác quốc tế.

– Phụ trách công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo với nước ngoài.

– Trực tiếp chỉ đạo các phòng Tài chính – Kế toán, Hợp tác quốc tế.

– Kiêm chức danh: Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

– Đảm nhiệm một số công việc khác khi được phân công.


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Cô Phạm Minh Tơ

NHIỆM VỤ:

– Chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Phòng Đào tạo.

– Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức hoạt động Phòng Truyền thông, các công tác truyền thông của nhà trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công chỉ đạo của Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐQT nhà trường


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 TS Phạm Văn Hiếu

NHIỆM VỤ:

– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra & Đảm bảo chất lượng, Cơ sở thực hành, thực tập và các khoa, bộ môn thuộc Trường.

– Kiêm các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng đào tạo và khoa học, tốt nghiệp.

– Đảm nhiệm một số công việc khác khi được phân công.


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thầy Đặng Văn Tâng

NHIỆM VỤ:

– Thay mặt Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Trường tại Cơ sở Hải Phòng.

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công việc được giao quản lý tại Cơ sở Hải Phòng.


 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Cao Bích Thủy

NHIỆM VỤ:

– Phụ trách các ngành nghề đào tạo sau tại Cơ sở Hải Phòng:
+ May thời trang
+ Thiết kế thời trang
+ Kỹ thuật chế biến món ăn

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Giám hiệu căn cứ theo Quyết định Số 35/QĐ – BKHN, về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Giám hiệu, do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội ký ngày 4/5/2018

THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

Ông Nhâm Phong Tấn

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban tổ chức Trung ương


THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

Tiến sĩ Lê Đăng Hoan

Phó Chủ tịch Hội đào tạo tiếng Hàn tại Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Hội nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam; Giảng viên Tiếng Hàn trường Đại học KHXH&NV; Là người viết và đồng tác giả của nhiều cuốn sách giáo khoa Tiếng Hàn đang được sử dụng tại các trường Đại học Việt Nam; Là Dịch giả của nhiều tác phẩm văn học Hàn Quốc sang tiếng Việt


THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

PGS.TS Dương Đức Lân

Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

 TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Cô Trần Thị Vân


Cô Mai Thị Thanh Hương

 TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Thầy Nguyễn Thành Long


CÁN BỘ

Cô Trần Thị Huyền Ngọc

CÁN BỘ

Cô Bùi Thị Dung

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Thạc sĩ Nguyễn Thị Huệ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cô Đoàn Thị Thúy


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Thu Hà


CÁN BỘ

Cô Phạm Thị Thu Quỳnh

—————————————————————————–

CÁN BỘ

Cô Bùi Lê Phương Linh

TRƯỞNG KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC

 CÔ LÊ THỊ HẢI ANH


GIẢNG VIÊN HÀN QUỐC

Cô Kim Hyelim


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thị Thúy Ngà


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thị Hồng


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thị Thùy Anh


GIẢNG VIÊN

Cô Lê Thị Thu Hương


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thị Hương


GIẢNG VIÊN

Cô Trịnh Thị Phú