Phòng Đào tạo

Thông báo Lịch thi Tốt nghiệp Khóa K17 – Ngành Tiếng Hàn Quốc

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy cho Khóa 17, của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Ban Giám hiệu Trường Cao...

Thông tin mới nhất