Tổ chức Khảo sát sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin HPC

Nhằm mục tiêu đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, cũng như nắm bắt được tình hình học tập của sinh viên, nguyện vọng của các em trong quá trình học tập và mong muốn về việc làm khi tốt nghiệp, Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội tổ chức Khảo sát thông tin sinh viên trong khoa.

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Nhà trường để đánh giá chất lượng đào tạo, định hướng kịp thời ngành học chuyên sâu cho sinh viên, gắn với cơ hội việc làm cho các em ngay sau khi tốt nghiệp.

Đối tượng khảo sát: Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin

Thời gian khảo sát: Từ ngày 16/10 – 20/10/2018.

Hình thức khảo sát: Sinh viên thực hiện khảo sát trực tuyến trong Link sau đây:

>>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbmExP8pJfYf8sPbmROhtkfW7e2bdiyGFt7w1P6gTCUWyQZA/viewform

Kết quả khảo sát sẽ được Khoa Công nghệ Thông tin tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu, để kịp thời có những giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, đào tạo đúng trọng tâm, đề cao thực hành và ứng dụng thực tiễn cho sinh viên.