Thời khóa biểu lớp học tiếng Hàn buổi tối năm 2014

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

LỊCH HỌC CỐ ĐỊNH BUỔI TỐI

Áp dụng từ ngày 16 tháng 12 năm 2014

Thời khóa biểu lớp học tiếng Hàn