Bỏ túi ngay – Sổ tay sinh viên HPC 2019

Để hoàn thành tốt việc học tập, rèn luyện tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội, ngoài việc nhận được sự hướng dẫn từ giảng viên, giáo viên chủ nhiệm, các đơn vị chức năng và các tổ chức đoàn thể, mỗi sinh viên cần tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, sinh hoạt, học tập của sinh viên và các thông tin thiết yếu khác.

SỔ TAY SINH VIÊN HPC sẽ cung cấp cho sinh viên những thông tin mới và chỉ dẫn cơ bản nhất, giúp các bạn chủ động, nỗ lực trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường.

 

CHIA SẺ