Những quy tắc vàng về phiên âm tiếng Trung

Viết phiên âm tiếng Trung khá phức tạp, bởi bạn cần dựa vào dấu, nguyên âm, phụ âm,…Tuy nhiên, bạn sẽ không phải lo lắng khi nắm vững các quy tắc sau đây:

+ Các nguyên âm “ü”, “üe” khi ghép với phụ âm “l”, “n” thì phải giữ nguyên hai dấu chấm trên nguyên âm “ü”.

Ví dụ:    n+ ü→nü  

           l + üe→ lüe

+ Nguyên âm “ü” chỉ có thể ghép với 5 phụ âm “n”, “l”, “j”, “q”, “x”.

+  Đối với “ü” và các vận mẫu có “ü” ở đầu thì thay thế bằng “yu”.
Ví dụ: üe -> yue

+ Các nguyên âm “ü”, “üe”, “üan”, “ün” nếu ghép với các phụ âm “j”, “q”, “x””thì khi viết phải bỏ hai dấu chấm trên nguyên âm “ü”.

Ví dụ: Xüe -> xue

+ Nếu trước nguyên âm “u” không ghép với phụ âm thì phải thêm bán nguyên âm “w” ở phía trước “u”.

Ví dụ: u -> wu

Sinh viên ngành tiếng Trung HPC

+ Các nguyên âm “ua”, “uo”, “uai”, “uei”, “uan”, “uen”, “uang”, “ueng”, nếu phía trước không ghép với phụ âm thì khi viết phải bỏ chữ “u” ở phía trước, thay bằng bán nguyên âm “w”.

Ví dụ: uei – > wei

+   Các nguyên âm “uei”, “uen”, “iou” khi kết hợp với phụ âm sẽ viết thành “ui”, “un”, “iu”.

Ví dụ: j+ iou→ jiu

Các nguyên âm “ia”, “ie”, “iao”, “iou”, “ian”, “iang” phía trước không có phụ âm thì i viết thành y.

Ví dụ: ie→ye

thêm “y” phía trước các nguyên âm “i”; “in”; “ing”.

Ví dụ:  in→ yin

Nguyên âm “iou” nếu đứng sau phụ âm thì khi viết phải bỏ “o” ở giữa.
Ví dụ: l + iou -> liù