Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc HPC tham dự Hội thảo Khoa học KF Friends Networking 2020

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc trước tình hình mới của khu vực và thế giới”, Hội thảo quy tụ đông đủ các chuyên gia đầu ngành, nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục liên quan đến ngành Hàn Quốc tại Việt Nam. Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc – Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội là một trong những đơn vị đào tạo ngành Tiếng Hàn tiêu biểu của Miền Bắc vinh dự tham gia Hội thảo.
Giảng viên Dương Quỳnh Thu Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc HPC trình bày tham luận tại Hội thảo
Tham gia Hội thảo, các đại biểu được nghe 6 báo cáo khoa học được chọn từ 35 bài viết đăng trong kỷ yếu Hội thảo, 10 tham luận đại diện các trường ở 3 miền Bắc – Trung – Nam, trong đó có tham luận của Giảng viên Dương Quỳnh Thu Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc HPC.
Hội thảo là dịp gắn kết các đơn vị đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc học ở Việt Nam, chia sẻ các thành quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học, góp phần tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam và rộng hơn là tăng cường hợp tác giao lưu học thuật giữa hai nước.