Tổ chức giải bóng đá khối cán bộ, giáo viên và HSSV chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Nhà trường Ban chấp hành Đoàn trường thông báo kế hoạch tổ chức giải bóng đá cho cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên chào mừng ngày 20/11

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Nhà trường Ban chấp hành Đoàn trường thông báo kế hoạch tổ chức giải bóng đá cho cán bộ, giáo viên và HSSV cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham gia:

– Cán bộ, giáo viên nam đang công tác tại trường

– Học sinh, sinh viên nam toàn trường.

  1. Thời gian dự kiến:

+ Thời gian khai mạc: 5/11/2016

+ Thời gian bế mạc: 12/11/2016

– Các cán bộ, giáo viên, HSSV lập thành đội và nộp danh sách các thành viên trong đội kèm mầu áo đã chọn.

– Hạn đăng ký: đăng ký với cô Hoa – Phòng Hành chính trước ngày 27/10/2016.

Chú ý: Các lớp có các bạn nam không đủ lập1 đội có thể ghép các lớp lại với nhau.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)